Mycket på gång – men först en kort paus

Hej! Ett nytt år har passerat och stiftelsen har under 2016 delat ut stipendier för 31899 SEK. Vi ser dock att behovet är fortsatt mycket stort och tyvärr har vi inte kunnat bevilja stipendier till alla våra sökande.

Under början av 2017 kommer en rad förändringar att göras för att underlätta styrelsens arbete. Förändringarna gäller främst att förenkla det administrativa arbetet vilket kan frigöra tid för att arbeta med att dra in mera pengar till stiftelsen. Detta förändringsarbete innebär att inga ansökningar inkomna före 1 april kommer att behandlas. Efter 1 april är ambitionen att ansökningar ska bli webb-baserade och fyllas i via hemsidan.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Insamlingsstiftelsen Idrott för alla