Nuvarande styrelse tillträdde under slutet av 2023 för att driva insamlingsstiftelsens arbete vidare, efter beslutet kom från tidigare styrelse att lägga ner.

Carolina Hansson, ordförande
070-288 16 89
info@idrottforalla.org

Linn Elg, ledamot

Peter Brännström, ledamot

Catrine Karlsson, ledamot

Olof Palm, ledamot