Idrott för alla har sedan 2013 verkat för barn och ungas möjligheter till idrott och rörelse inom Skellefteå kommuns gränser. Efter nära 10 år som aktiv insamlingsstiftelse, kom beskedet att dåvarande styrelse saknade fortsatt tid och möjlighet och att stiftelsen skulle läggas ned. Men – i sista sekund beslutade sig fem eldsjälar, som till vardags arbetar på sociala företaget Urkraft, för att kliva in och driva stiftelsens arbete vidare.

- "Vi ser de stora ekonomiska klyftor som finns i vårt närsamhälle och vet att deltagande i en idrottsförening kan skapa trygghet och gemenskap hos en ung person och samtidigt vara hälsofrämjande", Linn Elg, vice ordförande Idrott för alla.

Sviter efter pandemin samt de ökade priserna i samhället har gjort att många familjer lever under extra hög ekonomisk press, och därav behöver prioritera bort barnens fritidsaktiviteter.

- "I nuvarande samhällsläge kändes det extra viktigt att stiftelsen drivs vidare. Jag och mina kollegor som arbetar på Urkraft, som är ett arbetsintegrerande socialt företag, är vana att hela tiden sträva efter att skapa samhällsnytta. När Idrott för alla presenterades för oss så kändes det som en självklarhet att vi vill kliva in där och göra allt vi kan – men som privatpersoner istället", Carolina Hansson, ordförande i Idrott för alla.

Eftersom stiftelsen skulle läggas ner delades de medel som fanns i stiftelsen ut till stipendiater. Första uppgiften för stiftelsens styrelse blir därför att söka sponsorer. -”Vi hoppas att näringslivet i Skellefteå vill vara med och sponsra så att vi kan fortsätta skapa nytta och bidra till idrottsutövande för barn och ungdomar” Olof Palm, ledamot i Idrott för alla.

 

Vill ditt företag sponsra Idrott för alla? Eller vill du skicka in ett litet bidrag som privatperson? Kontakta gärna oss i styrelsen eller lämna din donation här.