Idrott för alla är just nu under uppstart efter att en helt ny styrelse tagit över arbetet! Ha lite tålamod med oss så når vi ut med ny information inom kort!