Integritetspolicy

Information om hur Insamlingsstiftelsen Idrott för alla (802477-7636) behandlar personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter (General Data Protection Regulation – GDPR) började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den svenska personuppgiftslagen (PuL). Med GDPR förstärks rättigheterna för enskilda individer ytterligare genom strängare krav på behandlingen av personuppgifter.

För att Insamlingsstiftelsen Idrott för alla ska kunna fullgöra sina skyldigheter att administrera din ansökan om bidrag eller hantera utbetalningar och korrespondens med våra föreningskontakter, sponsorer eller andra partners så är det nödvändigt att vi kan samla in och behandla dina personuppgifter. De personuppgifter du lämnade när du har haft kontakt med oss delas bara med vår styrelse (bestående av 4-5 personer) och ekonomiska detaljer med vår revisor. Vi följer alla direktiv och regler som GDPR och Datainspektionen har fastställt och förespråkar. 

Personuppgifterna sparas bara så länge det finns behov av åtkomst till dom – t ex för redovisning, kontakt med sponsorer och föreningar. 

För ytterligare information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du har några frågor kring Insamlingsstiftelsen Idrott för allas behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-postadress info@idrottforalla.org.