Alla vet vi vilken effekt rörelse och motion har på mående, särskilt hos barn och unga. Trots de positiva effekter som regelbunden träning har, både gällande fysisk och psykisk hälsa, har många barn och ungdomar idag inte möjlighet att ta del av det stora utbud av idrottsaktiviteter som idrottsföreningar inom Skellefteå kommun erbjuder.

En av anledningarna till att dessa barn och ungdomar inte kan delta beror på att det saknas ekonomiska förutsättningar. Många familjer lever under ekonomisk press vilket innebär att barnens fritidsaktiviteter bortprioriteras. Sviter efter den nyliga pandemin påverkar men utsattheten har även ökat på grund av rådande samhällsläge med höga matpriser och andra kostnader.

Förutom att många barn och ungdomar saknar ekonomiska medel, brottas många idrottsföreningar med att få sin ekonomi att gå ihop. Detta innebär att de saknar möjlighet att erbjuda deltagande utan avgifter. Utöver medlems- och deltagaravgift behöver även eventuell utrustning bekostas av deltagaren – vilket i slutändan kan bli en för stor kostnad för en familj, särskilt med flera barn.

Insamlingsstiftelsen Idrott för alla erbjuder en möjlighet för företag, organisationer och privatpersoner att med ett ekonomiskt bidrag stötta barn och ungdomar till en meningsfull fritid. En donation kan till exempel gå till att betala en medlemsavgift, inhandla nödvändig utrustning eller möjliggöra annat deltagande för att utföra aktiviteten.

Vi tror på att alla i samhället har nytta av att så många barn och ungdomar som möjligt får en möjlighet att tillhöra en gemenskap. Stiftelsen vill även ta tillvara på den kraft som finns ute hos alla idrottsföreningar där det finns en stor vilja att ta emot så många barn- och ungdomar som möjligt. Ett ekonomiskt bidrag kan hjälpa en utsatt grupp att överbygga ett hinder där samhället i övrigt har svårt att hjälpa till.

Ansökan om ett stipendium görs av vårdnadshavare eller aktuell förening och stipendium beviljas fyra gånger per år av stiftelsens styrelse.