Många barn och ungdomar har idag inte möjlighet att delta i det stora utbud av idrottsaktiviteter som idrottsföreningar inom Skellefteå kommun erbjuder.

En av anledningarna till att dessa barn och ungdomar inte kan delta beror på att det saknas ekonomiska förutsättningar. Många familjer lever under ekonomisk press vilket innebär att barnens fritidsaktiviteter bortprioriteras.

Förutom att många barn- och ungdomar saknar ekonomiska medel brottas många idrottsföreningar med att få sin ekonomi att gå ihop vilket innebär att des saknar möjlighet att erbjuda deltagande utan avgifter. Även eventuell utrustning behöver bekostas av deltagaren.

Insamlingsstiftelsen Idrott för alla erbjuder en möjlighet för företag, organisationer och privatpersoner att med ett ekonomiskt bidrag stötta barn och ungdomar till en meningsfull fritid. En donation kan till exempel gå till att betala en medlemsavgift, inhandla nödvändig utrustning eller möjliggöra annat deltagande för att utföra aktiviteten.

Vi tror på att alla i samhället har nytta av att så många barn och ungdomar som möjligt får en möjlighet att tillhöra en gemenskap. Stiftelsen vill även ta tillvara på den kraft som finns ute hos alla idrottsföreningar där det finns en stor vilja att ta emot så många barn- och ungdomar som möjligt. Ett ekonomiskt bidrag kan hjälpa en utsatt grupp att överbygga ett hinder där samhället i övrigt har svårt att hjälpa till.

Ansökan om ett stipendium görs av vårdnadshavare eller aktuell förening och stipendium beviljas fyra gånger per år av stiftelsens styrelse.