Om insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen Idrott för alla startade 2013 efter att jag, Janne Astlin, upptäckt att min arbetsgivare donerade pengar till välgörande ändamål.

Då jag tidigare hade hört talas om olika försök inom Skellefteå kommun där föreningar försökt få exempelvis flyktingbarn att delta i deras verksamhet, men att det helt enkelt saknades ekonomiska medel, började jag fundera om det skulle kunna gå att söka pengar till ett sådant ändamål.

Min arbetsgivare ställde sig positiv till idéen att donera pengar till ändamålet att stötta barn- och ungdomar att kunna delta i idrottsföreningslivet och en ansökan lämnades in. Samtidigt kändes det som det borde finnas fler företag/organisationer/privatpersoner lokalt i Skellefteå Kommun som skulle vara intresserade av att donera pengar till barn och ungdomar för att de skall kunna delta i en idrottsförenings aktiviteter.

Efter att jag beviljades medel insåg jag att det effektivaste sättet att fördela ekonomiska medel var att starta en stiftelse. En stiftelse står under tillsyn från länsstyrelsen och det känns betryggande att inkomna ekonomiska medel står under revisionsskyldighet.

Utan några direkta övertalningsförsök anslöt sig Mikke Ejrevi och Patrick Markström till styrelsen och efter stiftelsens bildande anslöt sig även Oscar Ersson. Vi i styrelsen är alla småbarnsföräldrar samt tränare/ledare i ungdomslag och vi har själva sett hur barn- och ungdomar inte haft råd att delta i diverse föreningsaktiviteter. Denna problematik har vi även fått uppleva i våra tidigare eller nuvarande yrkesroller.

Stiftelsens arbete går ut på att uppvakta potentiella donatorer samt informera om möjligheten att söka stipendium från stiftelsen. Ett stipendium kan delas ut för att täcka exempelvis en deltagaravgift, cupresa, utrustning etc. Informationen kommer främst att riktas till föreningar, ungdomsledare och andra som kommer i kontakt med barn- och ungdomar som eventuellt saknar medel för att kunna delta i en idrottsförenings verksamhet. Styrelsen beslutar även om en ansökan ska beviljas eller inte.

Vi hoppas och tror att Insamlingsstiftelsen ”Idrott för alla” kan hjälpa till att fler barn- och ungdomar får möjligheten att delta i den gemenskap som finns i alla idrottsföreningar.

/Styrelsen
genom Janne Astlin